IoAiutoBra 1 zbaviť

Mestská rada Bra nariadila odklad prvých lehôt na komunálne dane na rok 2020. Tým, že miestna samospráva zmenila svoje predchádzajúce rozhodnutie prijaté v januári, odložila prvé splátky dane z Tari - dane z odpadu, dane z práce Tosap - do 30. septembra. - trvalý verejný pozemok (pôvodne plánovaný na 16. júla) a jednotná splátka mestskej dane z reklamy, ktorej uplynutie bolo pôvodne stanovené každý rok 30. júna. Druhé splátky Tari a Tosap sú potvrdené 16. decembra. Zákonné lehoty na platbu IMU 16. júna a 16. decembra sa nemôžu zmeniť.

Opatrenie bolo prijaté s ohľadom na núdzovú situáciu, ktorá vznikla po rozšírení pandémie z Covid19, s cieľom zaručiť likviditu podnikom a rodinám v tomto konkrétnom okamihu blokovania mnohých činností. Za tým istým účelom rada vyjadrila smer, aby vo svojich základných službách zvážila aj dodržiavanie platobných lehôt faktúr dodávateľom, pričom sa predpokladá, že časť ďalšieho administratívneho prebytku bude zameraná na zásahy zamerané na oživenie hospodárstva. local. Do 31. mája sa pozastavujú všetky činnosti povinného overovania a vymáhania nezaplatených úverov a daní.

Informácie: Mesto Bra - Úrad pre vzťahy s verejnosťou

tel. 0172.438281 - urp@comune.bra.cn.it