IoAiutoBra 1 zbaviť

-------> Hodnotenie vzdelávacieho roku 2020 / 2021 <-------

Identifikačné číslo na ochranu súkromia osobných údajov detí bolo oznámené zariadením v čase podania žiadosti.

Rebríčky sú formulované podľa nasledujúceho poradia:

- Tí, ktorí po predložení osvedčení vydaných sociálno-zdravotnými službami v oblasti preukazujú existenciu závažných problémov lekársko-psychologickej povahy dieťaťa a / alebo rodinného jadra spolužitia. Hospodárske a sociálne problémy zdokumentované aj prostredníctvom vlastných certifikácií budú podliehať overeniu kompetentnými orgánmi mestskej správy;
- Deti s jedným alebo viacerými súrodencami, ktorí už navštevujú materskú školu;
- deti s jedným rodičom (slobodná matka alebo mladý otec, vdovec / a), ktorý skutočne žije sám s dieťaťom;
- Deti s oboma pracujúcimi rodičmi.

Za rovnakých podmienok bude priorita priznaná žiadosti o registráciu, ktorú dostane obec a zaregistruje sa nižším číslom. Žiadosti od občanov, ktorí nemajú bydlisko v obci Bra, je možné akceptovať pod podmienkou, že žiadosti obyvateľov boli v plnej miere splnené.

Čas na ukončenie procedúry: aktualizácia rebríčka prebieha mesačne, v prípade dostupnosti miest sa aktualizácia vykonáva do 15 dní.