IoAiutoBra 1 zbaviť

Domáce správy

Experimenty začali, oznámené v posledných mesiacoch, pre prístup až po online rezervácii na adrese Zberné stredisko Pollenzo, nedávno kompletne zrekonštruovaný. Nový prevádzkový režim, ktorý vzhľadom na epidemiologickú situáciu navrhuje aj región Piemont, zameraný na zlepšenie kvality služieb, je možné použiť pripojením k miesto www.verdegufo.it, v oblasti „rezervácie“ . Používatelia sa budú môcť zaregistrovať a zvoliť si deň a čas (s 15-minútovým časovým intervalom) na rezerváciu prístupu do zberného strediska v exkluzívnej a zaručenej podobe. Pracovníci dozoru, ktorí sú vyzvaní k interakcii zakaždým s jedným používateľom, budú schopní presnejšie poradiť so správnym triedením odpadu s následným zlepšením kvality prichádzajúcich a odchádzajúcich materiálov, a to v procese úplne bezpečnom a bez zhromaždení.

Zarezervujte si knihu a vyzdvihnite si ju v Občianskej knižnici pri dodržaní protikovídskych predpisov. Od 7. decembra to bude možné aj v Bra, v priestoroch ulice Via Guala 45, vďaka aktivácii novej služby výpožičky take away, ktorá v súčasnosti začína v rôznych talianskych občianskych knižniciach.

Tri stáže v mestských úradoch Bra v prospech nezamestnaných a nezamestnaných zamerané na sprostredkovanie zamestnania alebo opätovné začlenenie a získanie odborných zručností, ktoré je možné stráviť na trhu práce.

Ministerstvo vnútra poskytlo nový fond na podporu rodín v ťažkostiach spôsobených pandémiou. Pre obec Bra to znamená pridelenie 157.223 XNUMX eur, ktoré budú pridelené vo forme „nákupných poukážok“, ktoré sa použijú na nákup potravín v obchodoch uvedených v osobitnom zozname, ktorý bude v najbližších dňoch zverejnený na webovej stránke. Internet obce.

Granty sa vyplácajú podľa troch pásiem:

  • 200 eur pre rodiny pozostávajúce z jednej alebo dvoch osôb
  • 300 eur pre skupiny 3 a viac ľudí
  • 400 eur pre rodiny s maloletými a zdravotne postihnuté osoby bez ohľadu na počet členov jadra.

K dávke majú prístup občania s bydliskom v Bra, ktorých rodinná jednotka utrpela v prvej polovici roku 2020 zníženie príjmu v porovnaní s posledným polrokom 2019 z dôvodu ukončenia / prerušenia práce alebo straty / skrátenia pracovného pomeru. ; ktorí majú rodinnú jednotku, ktorej členovia sú držiteľmi alebo spolumajiteľmi jedného alebo viacerých bankových alebo poštových bežných účtov, ktorých celkový zostatok je v deň podania žiadosti nižší ako 5.000 XNUMX eur; že rodina nemá iné nehnuteľnosti ako hlavné bydlisko, ktoré sú prenajaté. Nákupné poukážky sa budú vydávať, kým sa nevyčerpá príspevok pridelený obci Bra. V každom prípade sa budú prioritne považovať žiadosti predložené rodinami s prítomnosťou maloletých detí alebo zdravotne postihnutých osôb.

Le domanda môžu byť prezentované od Streda 2. decembra a do piatku 12. decembra 11 do 2020:XNUMX výlučne prostredníctvom digitálna platforma na adresu https://mol.comune.bra.cn.it/mol/sostalim.xhtml Žiadosť, ku ktorej je potrebné priložiť kópiu dokladu totožnosti žiadateľa, predstavuje čestné osvedčenie potvrdzujúce existenciu podmienok prístupu k príspevkom, ktorých pravdivosť bude predmetom overenia mestskou správou.

Ďalšie informácie získate na Mestskom úrade pre personálne služby na čísle 0172.438238 alebo e-mailom na adresu servizi.persona@comune.bra.cn.it. (R b)Info: City of Bra - Osobné služby
tel. 0172.438238 - servizi.persona@comune.bra.cn.it

V prílohe je odkaz na video a vianočná iniciatíva denného centra „Il Girasole“ v Narzole, ktoré je riadené ako súčasť služieb sociálnej pomoci na základe územnej dohody, ktorú vedie obec Bra.