Index / prgc / executive_transmodels / PEC N. 4-2016-SOC. ABET LAMINATES

Ikona názov                                      Posledná úprava   veľkosť popis
[PARENTDIR] Parent Directory - [] 1.1 RELAZIONE_ILLUSTRATIVA_2018.pdf 2018-06-27 12: 13 333K [] Výpočet 2018 PEC ABET OOUU.pdf 2018-06-27 12: 13 249K [] 2018feb-Tav i2 - priradenia na tabuľke i.pdf 2018-06-27 12: 13 1.8M [] Pravidlá tabuľky 2018gen-TAV 5.2.pdf 2018-06-27 12: 14 753K [] 2018gen-Tav 2.2 PRGC.pdf 2018-06-27 12: 13 35M [] 2018gen-Tav 3.1 Reliéf planoaltimetrico.pdf 2018-06-27 12: 13 481K [] 2018gen-Tav 4.1 Progetto.pdf 2018-06-27 12: 13 33M [] Simulácie 2018gen-Tav 4.2 a fotoinserimenti.pdf 2018-06-27 12: 14 39M [] 2018gen-Tav 4.3 Doska azzazione.pdf 2018-06-27 12: 13 426K [] 2018gen-Tav 4.4 Priepustné a vodotesné povrchy.pdf 2018-06-27 12: 13 712K [] 2018gen-Tav 4.5 Plán výkonného plánu vypracovaný na stupnici PRGC.pdf 2018-06-27 12: 14 34M [] 2018gen-Tav 6.1.1 Plán urbanizácie práce.pdf 2018-06-27 12: 14 47M [] 2018gen-Tav 6.1.2 body práce.pdf 2018-06-27 12: 14 2.4M [] 2018gen-Tav 6.2 Subservices v projekte.pdf 2018-06-27 12: 14 884K [] 2018gen-Tav 6.3.2 Všeobecný projekt zelenej.pdf 2018-06-27 12: 14 33M [] 5.1-Implementation Specifications.pdf 2018-06-27 12: 14 2.6M [] 6.1.0-Report OOUU.pdf 2018-06-27 12: 14 1.2M [] 6.3.1. Projektová správa verde.pdf 2018-06-27 12: 14 711K [] 7.2 Report_Geologica.pdf 2018-06-27 12: 14 820K [] Hydraulická správa 7.3 Complete.pdf 2018-06-27 12: 14 434K [] 7.3A Lamination Areas.pdf 2018-06-27 12: 14 1.7M [] 7.3B Project Plan.pdf 2018-06-27 12: 14 1.5M [] 7.4 Studio_impatto_viabilit_01_00.pdf 2018-06-27 12: 14 4.0M [] Príloha 7.1 Plocha DM 1433 Akustické klima.pdf 2018-06-27 12: 14 1.7M [] Príloha 7.1A Acoustic Reliefs.pdf 2018-06-27 12: 14 13M [] BOZZA_CONVENZIONE_Ultima_Versione.pdf 2018-06-27 12: 14 186K [] Tav 2.1 Fotografický rámec.pdf 2018-06-27 12: 14 3.8M [] Tav 6.1.3 Progetto OOUU Oddiely AA a BB.pdf 2018-06-27 12: 15 10M [] Tav 6.1.4 Projekt OOUU Sekcie CC a DD.pdf 2018-06-27 12: 14 8.4M [] Tav 6.1.6 Project OOUU Podrobnosti kruhového objazdu na Falchetto.pdf ceste 2018-06-27 12: 15 2.8M [] Tav 7.1CPlanimetria sources ricettori.pdf 2018-06-27 12: 15 2.6M [] Tav 7.1D Aktuálna akustická zóna.pdf 2018-06-27 12: 15 6.1M [] Tav 7.1E návrh planimetrie zonizzazione.pdf 2018-06-27 12: 15 6.0M [] VAS 1..1-všeobecný prehľad.pdf 2018-06-27 12: 15 3.4M [] VAS 1.2 skutočné využitie pôdy.pdf 2018-06-27 12: 15 1.2M [] VAS 1.3 vincoli.pdf 2018-06-27 12: 15 1.4M [] VAS 1.4 územné úpravy a infraštruktúrne siete.pdf 2018-06-27 12: 15 1.2M [] VAS 1.5 percepčné vizuálne znaky krajiny.pdf 2018-06-27 12: 15 3.3M
Server Apache / 2.4.7 (Ubuntu) na portu common.bra.cn.it Port 443