Uzávierka prihlášok: Pondelok 12 August 2019

Prílohy:
Stiahnuť tento súbor (technický špecialista pre životné prostredie announcement_2019.pdf)environmentálna technická výzva na tender_2019.pdf[Oznámenie o výberovom konaní]6106 kB
Stiahnite si tento súbor (environmentálne technické oznámenie_výsledok testu výsledku.pdf)environmentálne technické upozornenie_výsledok testu výberu.pdf[Výsledok predbežného výberu]435 kB
Stiahnite si tento súbor (environmentálne technické upozornenie_písané výsledky testu.pdf)environmentálne technické upozornenie_písané výsledky testu.pdf[Výsledok písomného testu]338 kB
Stiahnuť tento súbor (doc00388420191018083138.pdf)oznámenie technického odborníka v oblasti životného prostredia_2019 zoznam prijatých predbežných výberových skúšok[zoznam bol prijatý na predbežný výber]981 kB
Stiahnite si tento súbor (computer questions.pdf)otázky počítačovej vedy.pdf[IT otázky]333 kB
Stiahnite si tento súbor (final ranking_tecnico environment.pdf)final ranking_technical environment.pdf[Konečný výsledok]576 kB
Stiahnite si tento súbor (FIRST WRITTEN TEST.pdf)PRVÝ PÍSOMNÝ TEST.pdf[Prvý písomný test]1801 kB
Stiahnite si tento súbor (ORAL TEST.pdf)TEST ORAL.pdf[Ústna skúška]724 kB
Stiahnite si tento súbor (TEST pre-selektívne.pdf)Predbežný výber.pdf[Test predbežného výberu]1487 kB
Stiahnite si tento súbor (SECODA PROVA SCRITTA.pdf)SECODA TEST WRITTEN.pdf[Druhý písomný test]498 kB