IoAiutoBra 1 zbaviť

Konečný rozpočet

Dokumentácia pre administratívny mandát 2009-2013 (Starosta: Bruna Sibille)

 

Záverečná správa

Príloha A: pre každý zo 107 administratívnych bodov je poskytnutá prezentácia toho, čo administratíva vyhodnotila dosiahnuté výsledky.

Príloha B: podrobný zoznam iniciatív implementovaných na dosiahnutie 107 administratívnych bodov rozdelených podľa tém

Príloha C: zoznam dokončených alebo zriadených projektov týkajúcich sa verejných prác.

Príloha D: Stručný súhrnný dokument o stave vzduchu v Bra.

Príloha E: potvrdenia prijaté na vnútroštátnej úrovni mestom.

Príloha F: príspevky prijaté z rôznych dôvodov pre bežné alebo mimoriadne činnosti.

Príloha G: Prečítajte súhrn všetkých precedensov s číselnými údajmi.

Záverečná správa

Príloha A: pre každý zo 107 administratívnych bodov je poskytnutá prezentácia toho, čo administratíva vyhodnotila dosiahnuté výsledky.

Príloha B: podrobný zoznam iniciatív implementovaných na dosiahnutie 107 administratívnych bodov rozdelených podľa tém

Príloha C: zoznam dokončených alebo zriadených projektov týkajúcich sa verejných prác.

Príloha D: Stručný súhrnný dokument o stave vzduchu v Bra.

Príloha E: potvrdenia prijaté na vnútroštátnej úrovni mestom.

Príloha F: príspevky prijaté z rôznych dôvodov pre bežné alebo mimoriadne činnosti.

Príloha G: súhrn všetkých precedensov s číselnými údajmi.

 

Správa o ukončení (podľa článku 4 prílohy 149 / 2011)