Článok 1, 127 odstavec zákona 23 / 12 / 1996, č 662, v znení článku 3 54, odstavec zákona 24 / 12 / 2007, č 244 (finančné 2008): "Orgány verejnej správy použiť externý spolupracovníkov alebo ktorí spoliehajú poradenské úlohy, pre ktoré je poplatok sú povinné uverejniť na svojich internetových stránkach jeho komplexné opatrenia s uvedením príjemcu, predmet, dôvod a zapojenie vydaného množstvo ... " ,

Zoznam externej spolupráce

Dokumenty: Register výkonnosti. (údaje aktualizované na 23.09.2010)

Prílohy:
Stiahnuť tento súbor (ARCH MARENGO.pdf)2016 Urban Planning Collaboration[Collaboration Urban Planning 2016]115 kB
Stiahnuť tento súbor (affidIncarStroppiana_2013.pdf)Spolupráca s rozpisom verejných prác 2013.[Spolupráca s oddelením verejných prác 2013.]0 kB
Stiahnite si tento súbor (collaborators_censor2011.pdf)collaboratori_censimento2011.pdf[2011 detektory sčítania. Koordinovaná a nepretržitá spolupráca.]0 kB
Stiahnite si tento súbor (spolupráca s urbanistickým rozpisom Rok 2015.pdf)Spolupráca s urbanizačným rozpisom Rok 2015.pdf[Spolupráca s divíziou urbanistického plánovania Rok 2015.]0 kB
Stiahnite si tento súbor (consultancy_archiviste2009.pdf)Reorganizujte nemocničnú knižnicu Svätého ducha (2009).[Re-order Archív nemocnice Svätého Ducha (2009).]0 kB
Stiahnite si tento súbor (Priradenia a poradenstvo: Rok 2017.csv)Úlohy a poradenstvo. Rok 2017.csv[Vymenovanie a poradenstvo. Rok 2017]12 kB
Stiahnuť tento súbor (incaricotarditi_2012.pdf)Spolupráca s divíziou urbanistického plánovania 2012 rok.[Spolupráca s divíziou urbanistického plánovania Rok 2012.]0 kB
Stiahnuť tento súbor (incaricotarditi_2013.pdf)Spolupráca s divíziou urbanistického plánovania 2013 rok.[Spolupráca s divíziou urbanistického plánovania Rok 2013.]0 kB
Stiahnuť tento súbor (incarico_tarditi2011.pdf)Rozdelenie podľa urbanizmu (2011).[Spolupráca s rozdelením miest (2011).]0 kB
Stiahnuť tento súbor (incarico_ufficiomanifestazioni2010.pdf)Spolupráca s Event Office (2010).[Spolupráca s Event Office (2010).]0 kB
Stiahnuť tento súbor (museocraveri_collaboratori2009.pdf)Spolupráca Museo Craveri (2009).[Múzeum spolupráce Craveri (2009).]0 kB
Stiahnite si tento súbor (nomina_commissionecontrollodigestione.pdf)Riadiaca rada pre riadenie menovania.[Kontrolná komisia pre riadenie.]0 kB
Stiahnuť tento súbor (nomina_nucleodivalutation.pdf)Vymenovanie hlavného stretnutia.[Hodnotenie Core.]0 kB
Stiahnite si tento súbor (nomina_revisorideiconti.pdf)Menovať audítora.[Audítor.]0 kB
Stiahnite si tento súbor (Report 2014 management control.pdf)Správa správy riadenia 2014.pdf[Riadenie riadenia. 2014 Report]2528 kB
Stiahnite si tento súbor (Report 2013 management control.pdf)Správa správy riadenia 2013.pdf[Riadenie riadenia. 2017 Report]2569 kB
Stiahnite si tento súbor (Report 2015 management control.pdf)Správa správy riadenia 2015.pdf[Riadenie riadenia. 2015 Report]4184 kB
Stiahnite si tento súbor (Report 2016 management control.pdf)Správa správy riadenia 2016.pdf[Riadenie riadenia. 2016 Report]3329 kB
Stiahnite si tento súbor (prehľad úloh poradenstva 2012.csv)Report Consultants 2012.csv[Vymenovanie a poradenstvo. Rok 2012]0 kB
Stiahnite si tento súbor (ReportInsert 2010.csv)Prideľovanie a poradenstvo. Rok 2010.[Vymenovanie a poradenstvo. Rok 2010.]0 kB
Stiahnite si tento súbor (ReportGoing Consultants 2011.csv)Prideľovanie a poradenstvo. Rok 2011.[Vymenovanie a poradenstvo. Rok 2011.]0 kB
Stiahnite si tento súbor (ReportGoing Consultants 2013.csv)Úlohy a poradenstvo. Rok 2013[Vymenovanie a poradenstvo. Rok 2013]38 kB
Stiahnite si tento súbor (ReportGoing Consultants 2014.csv)Úlohy a poradenstvo. Rok 2014[Vymenovanie a poradenstvo. Rok 2014]41 kB
Stiahnite si tento súbor (ReportGoing Consultants 2015.csv)Úlohy a poradenstvo. Rok 2015[Vymenovanie a poradenstvo. Rok 2015]30 kB
Stiahnite si tento súbor (ReportGoing Consultants 2016.csv)Úlohy a poradenstvo. Rok 2016[Vymenovanie a poradenstvo. Rok 2016]21 kB