IoAiutoBra 1 zbaviť
Otázky, najneskôr v novembri 12 5 2004, pre pridelenie verejných bytových domov. A, čo plánuje nové priradenie volanie po novom bývaní či iné, ktoré sa stane dostupný pre obyvateľov v obciach Bra, Cherasco, Narzole, Verduno, La Morra, Pocapaglia, Sommariva Perná, Santa Vittoria d'Alba, Sommariva Bosco, Ceresole d'Alba a Sanfré. Pre tých, ktorí bývajú mimo tohto územného povodia, môžete požiadať o pohľadávku v obci, kde sa vykonáva hlavná činnosť. Žiadosti musia byť predložené na distribučných formulároch v mestských úradoch od septembra 20. Rezolútne 5 do konca novembra, pretože to nebude prijímať žiadosti podané po tomto termíne, aj keď, ak ide o migrujúcich pracovníkov v zahraničí, termín sa predlžuje o tridsať dní. Práve tento týždeň boli zavesené v meste plagátov, ktoré sú určené na informovanie verejnosti o začatí hovoru. (Rg)