IoAiutoBra 1 zbaviť

Brain starostovia od druhej svetovej vojny až po dnešok.

Audítori menovaní Cln

Starostlivosť o Achilla z 01.05.45 na 15.07.1945
Ale Francesco Oreste z 16.07.45 na 04.04.1946


Starostovia zvolení 5 apríla 1946 ďalej

Sartori Giovanni z 05.04.1946 na 21.06.1948
Cravero Giorgio od 29.06.1948 po 23.06.1951
Gaia Rodolfo z 24.06.1951 na 21.06.1956
Giuseppe Borsarelli z 22.06.1956 na 06.04.1959
Bonaudi Giovanni z 20.04.1959 na 02.12.1960
Carlo Degioannins od 03.12.60 po 28.12.1964 a od 29.12.1964 po 31.07.1970
Fraire Pietro z 01.08.1970 na 04.01.1976
Brizio Francesco z 05.01.1976 na 30.10.1978
Gramaglia Cesare od 15.01.1979 po 07.08.1980
Fraire Pietro z 08.08.1980 na 20.05.1985
Cravero Peter od 24.07.1985 po 21.03.1988
Dellarossa Roberto od 22.03.1988 po 24.06.1990 a od 25.06.1990 po 17.02.1993
Francesco Guide od 29.03.1993 do 7.5.1995 od 08.05.1995 po 27.06.1999 a od 28.06.1999 po 28.06.2004
Camillo scime od 29.06.2004 do 22.06.2009
Sibille Bruna z 23.06.2009 do 26.05.2014, od 27.05.2014 do 09.06.2019

Gianni Fogliato od 10.06.2019