IoAiutoBra 1 zbaviť

Edoardo Brizio, narodený v Turíne rodičmi v spoločnosti 1846, sa veľmi zaujímal o literatúru, vedu a archeológiu. Za predpokladu, že ako jediný študent pri talianskom archeologického škole v Pompejach, kde po tri roky bol nasledovaný (aj keď sporadicky) De Ruggiero a Fiorelli. Pompecké obdobie umožnilo mladému Brizioovi zbierať prvky, ktoré boli základom jeho prvých publikácií venovaných pompejským pamiatkam, ktoré postupne objavovali. Práve tieto štúdie, vzhľadom k vysokej vlhkosti lokality Pompeje, príčiny chorôb, ktorá ho donútila opustiť Vesuvian archeologickú oblasť, a sa sťahoval do Ríma, kde sa uskutočnili prešetrovanie na Palatinu v spoločnosti Pietro Rosa. Vďaka záujmu Quintina Sely v spoločnosti 1874 sa dokázal presťahovať do Grécka, aby dokončil svoje archeologické štúdie. Po návrate do Talianska, nie je ani tridsať rokov, vyhral súťaž o profesorom archeológie na univerzite v Bologni, kde bol jedným z predchodcov v rozvíjajúcej sa vedná disciplína: paletnologia.

V Bologni, kde jeho kolegovia Giosuè Carducci a Giovanni Pascoli, vyrobené veľa z jeho vedeckej činnosti: skúmané najmä na území Charterhouse, Marzabotto a Bologna. Bol to on, pri štúdiu o väzbách medzi civilizácie Villanova a Etruskov, východnej identifikáciu pôvodu pôvodu preitalica stredu populácie polostrova. Bol tajomníkom Spoločnosti dejín vlasti, členom Nemeckého archeologického ústavu, Lynxovej akadémie a Štokholmskej akadémie. Získal titul "honoris causa" na univerzite v Petrohrade a vrchným o významných vykopávok v Emilia, Umbria a Marche, ktoré potom boli otvorené. Zomrel 5 May 1907 počas univerzitnej prednášky o vykopávkach v jaskyni Farneto.