IoAiutoBra 1 zbaviťWilliam Audisio sa narodil v Bra v 1802e z rodiny pokorného pôvodu. Vyštudoval filozofiu a teológiu v Turíne, kde ho nominoval Carlo Alberto ako vedúci reggéskej akadémie Supergy. Verejné v tej dobe niektoré teologické pojednanie a ako dôsledok nedorozumenia s Savoy vládou, opustil Piedmont ísť do Ríma, kde ho Pius IX zverená občianskeho a prirodzeného práva na univerzite La Sapienza.

Audisio spolupracuje s poprednými katolíckych časopisov tej doby, aj keď jeho myšlienky nie sú zdieľané najviac extrémistických katolíkov Vzhľadom k ďalším nedorozumeniam, akademický Podprsenka má opustiť Večné mesto a Pápežskej univerzity: počas vatikánsky koncil Prvý varuje otcovia Rada nebezpečenstvom, ktoré čakajú na kostol a návšteva kráľa Taliansko Vittorio Emanuele II čerpá zlobu konzervatívcov. Guglielmo Audisio je jedným z najväčších mecenášov Bra Hospital, ktorá sa viaže významné dedičstvo, a vo svojom rodnom meste zomreli v septembri 29 1882.