svätyne madonna kvety

V severnej časti mesta v smere na Turín, pozdĺž Avenue s rovnakým názvom, je svätyňa Panny Márie z kvetín, náboženského komplexu Starého svätyne, nové útočisko a Snemovne duchovných cvičení.

Svätyňa Madonna kvitnúce kvetinové kvety

The Old Sanctuary bol postavený v roku 1626 v mieste kaplnky pripomenul zjavenia Madony s Egídia Mathis v 1336 decembra.

Stará svätyňa Panny Márie Kvety

Budova má pozdĺžny plán s troma kaplnkami na každej strane. V jednej z nich je zachovaná socha Madony dei Fiori, že každý 8 september, deň svätca patróna, je prinesený do sprievodu mesta. Vo vnútri svätyne je obraz flámskych maliarov Jean Claret, ktorý zobrazuje Madonu kvety.

Nová svätyňa Panny Márie Kvety

Nová svätyňa bola postavená v 1933, na návrh inžiniera Bartolomea Galla, s centrálnym plánom s dvoma zvončekmi. Vnútorné fresky sa nachádzajú u Piero dalle Ceste, ktorý tiež priniesol skvelý obraz zobrazujúci vzhľad Panny Márie v Eugenia Mathis.

Madona kvety kvety

V blízkosti svätyne nájdete bohaté športové vybavenie mesta a príjemnú zeleň.