Budova bola postavená z 1693 do pozdĺžneho plánu s dvoma hlbokými bočnými kaplnkami. Vnútri, dve plátna Jean Claret, pochádza z polovice 17. storočia, pochádza z kostola Dominikánskeho kláštora. Ozdobený veľkým plátnom Giovanniho Antonia Molineriho, ktorý zobrazuje "Anime del Purgatorio", vľavo je veľká kaplnka Suffrage Company.