IoAiutoBra 1 zbaviť

Biela bitka

Zbožnosť SS. Trojica, známa ako "Biele bitky", pochádza z 13. storočia. Kostol bol postavený v roku 1618 a je obdĺžniková budova s ​​jedinou uličkou, s portálom prevyšoval výklenku, ktorý obsahuje sochu Madony s dieťaťom. Na stenách sú štyri veľké fresky, ktoré tvorí cheraschese Sebastiano Taricco. V Cirkvi sa nachádza plátno 1678u Charlesa Dauphina zobrazujúceho "Prezentáciu Ježiša do chrámu".