Pod hornou časťou námestia Piazza Caduti pre Slobodu z veľkého vplyvu je impozantná kolonáda Palazzo Garrone a vpravo stavba stredovekého Palazzo Mathis.

Stredoveké založenie s dôležitými následnými intervenciami rodiny Albrione, ktoré poverilo architekta Bernarda Antonia Vittoneho, už zasiahlo Palazzo Comunale, na usporiadanie budovy. V apríli 1796 Palazzo Garrone hostil francúzskeho generála Massenu, ktorý obsadil Bra s jeho vojskami, zatiaľ čo Napoleon sídlil v neďalekom meste Cherasco.

Jeho meno pochádza z vlastníctva rodiny Garrone, ktorá ju prevzala v devätnástom storočí, zatiaľ čo v súčasnosti je majetkom obecné. Zvlášť umelecký význam átria, jasný schodisko, elegancia dekoratívnych motívov tej doby, ktoré majú byť pridelené na intervenčné vittoniano a charakteristickú neodorico verandy, ktorá bola pridaná po fasáde obrátenej do námestia len v 1900.

Budova získaná do verejného vlastníctva v priebehu času usporiadala kasárne, niektoré obecné úrady a školu. Dnes sa nachádza mestský daňový tribunál a ústredie centra na likvidáciu odpadu.