IoAiutoBra 1 zbaviť

 

V prípade núteného odstránenia vozidiel v mestskej časti Bra sú tieto vozidlá uložené v dvoch autorizovaných dielňach (Mondialcar - piazza Giolitti; Capriolo / ACI - strada Falchetto; Cravero Auto - Bandito). Informácie o spôsoboch zberu a nákladoch získate vopred na ústredí mestskej polície.