IoAiutoBra 1 zbaviť

 

Ak chcete pokračovať v platení penále za porušenie pravidiel cestnej premávky, do piatich dní od dátumu posúdenia je možné:
 
- uskutočniť platbu na poštovom účte č. 4776344
- vzťahujú sa na spoločný Istat kód Lottomatica Receiving Point Lis - 004029
- vykonajte bankovým prevodom na kód IBAN IT55M0760110200000004776344 v mene obce Bra - mestská polícia s uvedením čísla správy, registračného čísla vozidla a nasledujúceho kódu 500000465570800340

Zaplatenie pokuty zníženej o 30% je možné vykonať do 5 dní od dátumu vymerania. Po týchto dňoch bude porušenie oznámené držiteľovi vozidla plus náklady na oznámenie a posúdenie. 

Ak sú podmienky splnené, je možné predložiť spory o opatreniach uložených odôvodneným odvolaním príslušnému orgánu, ktorý dostane správu.