IoAiutoBra 1 zbaviť

 

Príjazdová cesta je oprávnenie, ktoré vám umožňuje zriadiť nové príjazdové cesty na verejných komunikáciách. Všetka dokumentácia sa musí postúpiť inštitúciiVlastník ulíc, ktoré Anas pre štátnej cesty, v regióne Piemont na regionálnych ciest, v provincii Cuneo pre provinčné a obecné policajné riaditeľstvo mesta Bra pre tých, obecné alebo v ich blízkostiim)
 

 

Prílohy:
Stiahnite si tento súbor (polmun_revocapassocarrabile.pdf)polmun_revocapassocarrabile.pdf[Formulár zrušenia príjazdovej cesty]80 kB
Stiahnite si tento súbor (polmun_richiestapassocarrabile.pdf)polmun_richiestapassocarrabile.pdf[Formulár žiadosti o príjazdovú cestu]88 kB