IoAiutoBra 1 zbaviť

Každý, kto stratil predmety akéhokoľvek druhu, sa môže obrátiť na radnicu, zatiaľ čo tí, ktorí majú nájsť objekt, musia doručiť ho úradu Economato, majúc na pamäti, že jediným objektom, ktorý nemožno zbierať, sú motocykle, pretože sú registrované. Majiteľ strateného predmetu musí urobiť pravidelnú správu o strate v Carabinieri. Po roku 1, 1 mesiac a 1 deň od dátumu uverejnenia do registra Praetorian Spoločného z obnoveného nálezu, ktorý fyzicky nájde objekt, ktorý sa stáva legitímnym vlastníkom a prichádza dodaný z úradu mestského kvestora.

Čo potrebujete: v prípade straty choďte na obecný úrad na uznanie a zber tovaru; v prípade. \ t nájsť doručenie do kancelárie.

Dodacia lehota: okamžitá.

náklady: zadarmo.
Čas dokončenia postupu: 60 dní od dátumu uplynutia lehoty stanovenej zákonom (rok 1).
Vrátiť stratené položky právoplatnému vlastníkovi: 10 dni.