IoAiutoBra 1 zbaviť

Pre informácie o činnosti obecnej správy, o postupoch, ktoré sa majú aktivovať v mestskej časti Bra, o kompetenciách rôznych úradov a orgánov obce, je potrebné zaoberať sa zodpovednosťou úradníkov v jednotlivých konaniach na Oddelení pre vzťahy s verejnosťou. V tejto kancelárii môžete tiež nahlásiť, nahlásiť alebo ohlásiť dojmy o fungovaní kancelárií a služieb obecnej správy spoločnosti Bra. Potom je možné pristupovať k službám "Polis Piemonte".