IoAiutoBra 1 zbaviť

 

Pre mestskú políciu zasahuje   vykonať obvinenia z trestného činu na súdne a administratívne účely, Na základe verbálnej alebo telefonickej žiadosti (telefón 0172.413744),  operačné stredisko Velenie vyšle na miesto nehody prvú hliadku dostupnú na danom území.