IoAiutoBra 1 zbaviť

 

Neplatné osoby a osoby so zdravotným postihnutím, ktoré žijú v mestskej časti Bra, môžu požiadať o vydanie osobitnej známky umožniť svojim vozidlám parkovať v priestoroch vyhradených pre osoby so zdravotným postihnutím (ohraničené žltými pruhmi). Kto je taký vybavený na dobierku je možné parkovať aj na platených parkovacích plochách (ohraničených modrými čiarami) bez nutnosti platiť jeho náklady alebo v priestoroch pre plánované časovo riadené parkovanie bez časového obmedzenia.

 

Čo potrebujete: žiadosť pre starostu s lekárskym osvedčením vydaným miestnym zdravotným úradom, ktoré potvrdzuje zníženú schopnosť chodiť. V prípade obnovenia platnosti postačuje potvrdenie rodinného lekára.

 

Dodacia lehota: niekoľko dní.

 

Cena: voľný.

 

Lehoty na podanie žaloby: ako stanovuje zákon 689 / 1981; Čas ukončenia: 30 dní od aplikácie.

 

 

 

 

Prílohy:
Stiahnite si tento súbor (polmun_richiestacontrassegnoinvalidi.pdf)polmun_richiestacontrassegnoinvalidi.pdf[Neplatný formulár žiadosti o ID]]82 kB