IoAiutoBra 1 zbaviť

súťaže (výzvy, výsledky, mobilita)

Majú prácu (politiky aktívnej práce, stáže, školenia, informácie)