IoAiutoBra 1 zbaviť

súťaže (hovory, výsledky, mobilita)

Majú prácu  (politiky aktívnej práce, stáže, školenia, informácie)