Obchodníkom na riadenie vodného cyklu mesta (distribúcia vody, čistenie a čistenie odpadových vôd) je spoločnosť Tecnoedil (Skupina Aegean).

Pripravený na akciu: 0173.441155

Analýza vody: dokumentu.