IoAiutoBra 1 zbaviť

V prípade organizácie podujatí v mestskej časti Bra, ktoré vyžadujú reguláciu pohybu, zákazy parkovania alebo obsadzovanie verejných pozemkov, je potrebné podať konkrétnu žiadosť na Ústredie mestskej polície.

Čo potrebujete: podať osobitnú žiadosť úradu na obyčajnom papieri s uvedením jeho miesta a dátumu; uvedenie mena vedúceho personálu zodpovedného za ďalšie vyšetrovanie a komunikáciu.

 

Dodacie lehoty: 15 dni

 

costo: V závislosti od typu požiadavky.

Lehoty na podanie žaloby: 15 dni