IoAiutoBra 1 zbaviť

 

Na dočasné obsadenie verejného pozemku na nekomerčné účely (napr. Premiestnenie, distribúcia materiálu atď.) Je potrebné vyžiadať si osobitné povolenie od magistrátu, ktorý pozemok vlastní.

 

Čo potrebujete: žiadosť na obyčajnom papieri adresovaná starostovi na osobitnom tlačive, ktoré sa zhromaždí v kancelárii; potvrdenie o vkladeTOSAP.

 

krát: 7 dní pred okupáciou.

 

Cena: Zamestnanie pôdy alebo verejný priestor (ťažké)).

 

Lehoty na podanie žaloby: Legislatíva 689 / 1981; konečný termín: 30 dní od prihlášky; cestovná koncesia ukazuje: počet dní, referenčné pravidlo podľa zákona 689 / 1981; posledný termín: 30 dní pred začiatkom prehliadky.

 

Prílohy:
Stiahnite si tento súbor (polmun_request pre zamestnanie na verejnej adrese.pdf)polmun_richiestaoccupazionesuolopubblico.pdf[[Formulár žiadosti o obsadenie verejnej pôdy]]87 kB