IoAiutoBra 1 zbaviť
Toto je autorizácia  trvalo zaberať verejnú pôdu, s vrúbkami, novinovými kioskmi, stánkami, závesmi, atď. (vrátane obnovení a úprav).

 

Čo potrebujete: žiadosť adresovaná starostovi; projekt v dvoch kópiách  vypracovaný licencovaným odborníkom; osvedčenie o registrácii v Obchodnej, priemyselnej, poľnohospodárskej a remeselnej komore; kolková známka vo výške 14,62 EUR (zakúpiteľné v tabakovom obchode).

 

krát: na stanovenie príslušnej zmluvy, ktorá bude vydaná generálnym tajomníkom obce, predpokladaný čas je 15 dní.

 

náklady: na podanie žiadosti je potrebné použiť kolkovú známku vo výške 14,62 EUR, úhradu zmluvných nákladov, k ktorej je potrebné pripočítať daň z užívania verejnej pôdy (TOSAP), ktorá sa má platiť podľa platných sadzieb.

 

Lehota na dokončenie: Počet dní 60.