IoAiutoBra 1 zbaviť

Do novembra 2020 občania, ktorí majú požiadavky na spôsobilosť, môžu požiadať o zápis do registra volebných miestností. Na uplatnenie je potrebné mať splnené školské povinnosti a byť voličmi v obci Bra.

Registrácia zostáva v platnosti až do prípadného prepadnutia požiadavky na spôsobilosť, takže sa nemusí obnovovať každý rok. Prihlášku je možné stiahnuť z webovej stránky obce Bra. www.comune.bra.cn.it,časť „Služby a postupy / Volebné“. Na odoslanie žiadosti je potrebné zaslať riadne vyplnený formulár spolu s kópiou platného dokladu totožnosti na e-mail do pondelka 30. novembra protocollo@comune.bra.cn.it, alebo do PEC comunebra@postecert.it, alebo faxom na číslo 0172.44333 alebo opäť poštou adresovanou mestu Bra, piazza Caduti per la Libertà 14 (poštová pečiatka bude platná). Dokumentáciu je možné zaslať aj osobne, v úradných hodinách s doručením na prízemí, vchod cez Barbacana 6, pult Commessi. Viac informácií získate na telefónnom čísle 0172.438386 alebo napísaním na číslo elettorale@comune.bra.cn.it