IoAiutoBra 1 zbaviť

Správy v dohľade pri cestách pri základnej škole „Don Milani“. Počnúc dneškom sa z dôvodu vyhlášky č. 7 z roku 2020 je zriadená nová jednosmerná ulica, ktorá bude mať za úlohu zlepšiť cirkuláciu - a predovšetkým zaistiť vyššiu bezpečnosť - v oblasti susediacej so školami. Jednosmerná ulica sa začne v úseku cez San Giovanni Bosco medzi cez Pertini a cez Európu, bude smerovať cez Európu a bude po nej pokračovať cez Európu na korzo IV Novembre.

Ak chcete získať viac informácií, kontaktujte Úrad pre verejné práce na čísle 0172.438346. (rb)

 

Info: Mesto Bra - verejné práce
Tel. 0172.438346 - lavoripubblici@comune.bra.cn.it