IoAiutoBra 1 zbaviť

Obec Bra pripravuje prípravu čiastočného variantu súčasného regulačného plánu, ktorý bol schválený uznesením regionálnej rady v marci 2014. Vzhľadom na vývoj právnych predpisov v tejto oblasti je v skutočnosti vhodné revidovať niektoré technické predpisy na prispôsobenie. PRGC, ako aj hodnotenie prípustnosti návrhov a žiadostí predložených občanmi, združeniami, organizáciami a odborníkmi zameraných na zlepšenie distribúcie oblastí a služieb na území obce.

Všetky zainteresované strany môžu svoje žiadosti predložiť do 20. novembra 2020 zaslaním certifikovanou poštou (PEC) na adresu comunebra@postecert.it, alebo ich uložením v kancelárii protokolu dohodnutím telefonického čísla 0172.438326 alebo písomným oznámením na adresu protocollo@comune.bra.cn.it.

Ďalšie informácie získate na oddelení územného plánovania na čísle 0172.438353 alebo na e-mailovej adrese urbanistica@comune.bra.cn.it. (R b)


Info:

Mesto Bra - divízia územného plánovania
tel. 0172.438353 - urbanistica@comune.bra.cn.it