Pre všetky postupy týkajúce sa odpojenia, pripojenia, zlyhania alebo hlásenia týkajúceho sa poskytovania služby pitnej vody, obráťte sa na spoločnosť Tecnoedil, koncesionár servisu.

Predajca: Tecnoedi má sídlo spoločnosti Bra: Via Marconi, 89

Hodiny: pondelok až piatok 8.30 - 12.30; streda a piatok 14.30 - 17.00

Tel: 0172.432247 Fax: 0172.424178

Nahlásenie chýb (vypnutie pracovných hodín): 0173.441155

Čo je potrebné pre budovy, ktoré sú už pripojené k distribučnej sieti:

Pre nové pripojenia: daňový zákonník (ak ide o fyzickú osobu alebo daň z DPH na podnikanie); náhradné vyhlásenie o notoréte, ktoré sa má vyplniť v kancelárii.

Na otvorenie existujúceho počítadla: Daňový kód (ak ide o fyzickú osobu alebo daň z pridanej hodnoty na majetok); nováčik a čítanie počítadla.

Pri priamom obracaní: prítomnosť odchádzajúceho zákazníka a účastníka s dokumentáciou potrebnou na otvorenie počítadla vody a ak je k dispozícii posledný účet.

Pre zrušenie: dohodnite si schôdzku s koncesionárom pre zatvorte merač; úľavu na poslednú chvíľu; odoslanie poslednej fakturačnej adresy.

Pre budovy ešte nie pripojené k distribučnej sieti Namiesto toho je potrebné požiadať o povolenie aktivácie technikov koncesionára.