IoAiutoBra 1 zbaviť

V priebehu mesiaca október 2020 bude vykonaná nová služba čistenia vozíkových kontajnerov zamestnancov rôznych používateľov v tejto oblasti. Sú to veľké koše a nie malé rodinné vane s objemom 25 litrov. Operácie bude vykonávať dodávateľská spoločnosť pre mestské sanitárne služby Ambiente 2.0, ktorá bude umývať v súvislosti so zberom mokrého odpadu vďaka použitiu špeciálneho vozidla popri vozidle určenom na zber (utorok a sobota zóna A). , Pondelok a piatok zóna B, podľa zbierkových kalendárov distribuovaných občanom).

Ak chcete službu využiť, musíte po prejazde zberného vozidla nechať vystavené kontajnery na ulici a počkať do 13:00, aby ste ich zhromaždili vo vnútri. V priloženom súbore harmonogram zásahov s príslušnými spôsobmi fungovania. Toto je posledný krok v roku 2020. Služba bude obnovená budúci rok. (rb)


Info: Obec Bra - Ecosportello Rifiuti
tel. 0172.412054 - ecosportello@strweb.biz

Prílohy:
Stiahnite si tento súbor (kalendár na umývanie koša október.pdf)Októbrové koše umývanie kalendára.pdf[Prací kalendár na október]1055 kB