IoAiutoBra 1 zbaviť

Termín na predkladanie žiadostí: 27. augusta 2020

--- UPOZORNENIE: z dôvodu organizačných problémov spojených s pandemiologickou pohotovosťou sa písomné a praktické súťažné testy, pôvodne naplánované na 22. októbra, presúvajú na štvrtok 5. novembra 2020. Príslušné oznámenie je pripojené.

Prílohy:
Stiahnite si tento súbor (Oznámenie o predbežnom výbere update.pdf)A - Druhá oprava oznámenia o predbežnom výbere[DRUHÁ OPRÁVKA Prijatá k testu a dátumom predbežného výberu]1218 kB
Stiahnite si tento súbor (Oznámenie o oprave Spoločná výzva č. 11 PM AGENTY (2 REZERVA) 2020.pdf)Oznámenie o oprave Spoločná výzva č. 11:2 AGENTI (2020 REZERVA) XNUMX.pdf[Oznámenie opravy]1652 kB
Stiahnite si tento súbor (UPOZORNENIE NA ODDELENIE SÚŤAŽNÝCH SKÚŠOK.pdf)OZNÁMENIE O ODLOŽENÍ SÚŤAŽNÝCH SKÚŠOK.pdf[Odloženie súťažných testov]1270 kB
Stiahnite si tento súbor (Spoločná výzva č. 11 PM AGENTOV (2 REZERVA) 2020 s dátumom.pdf)Spoločný hovor č. 11:2 AGENTÚRY (2020 REZERVA) XNUMX s dátumom.pdf[Oznámenie o výberovom konaní]1883 kB
Stiahnite si tento súbor (Výsledok preselection.pdf)Výsledok predvýberu.pdf[Výsledok predbežného výberu]591 kB
Stiahnite si tento súbor (Test predbežného výberu_ prijatý zoznam a dátumy.pdf)Test predbežného výberu_ zoznam prijatých študentov a dátumy.pdf[Nahradené opravou - vstupuje do predselektívneho testu a dátumov]1346 kB
Stiahnite si tento súbor (Oznámenie o korekcii predvoľby.pdf)Oprava oznámenia o predbežnom výbere.pdf[RECTIFIKÁCIA Prijatá na test a dátumy predbežného výberu]1429 kB