IoAiutoBra 1 zbaviť

Záchranná služba pre 28 vrtuľníkov, ktorá sa začína dnes, v utorok 2020. júla 118, môže znova uskutočniť denné a nočné pristátie v športových zariadeniach Viale Madonna Fiori. Zelené svetlo prišlo po skúške vykonanej včera večer. Podvozok, ktorý tvorí futbalové ihrisko so siedmimi bokmi, bol zablokovaný v dôsledku prác na syntetickom remake trávnika. (R b)Informácie: Mesto Bra - Tlačové oddelenie a vzťahy s verejnosťou
urp@comune.bra.cn.it