IoAiutoBra 1 zbaviť

So začiatkom novej fázy boja proti pandémii bol pult „Al Elka“, informačný bod, ktorý vzišiel zo spolupráce medzi mestom Bra a družstvom Orso, ktoré už roky poskytuje poradenstvo v oblasti právnych predpisov, práce a odbornej prípravy. , žiadosť o talianske občianstvo, okrem vykonania postupov pri vydávaní, obnovovaní, aktualizácii povolení na pobyt a pri žiadosti o povolenie zlúčenia rodiny.

Od 28. mája 2020 sa v kancelárii na nádvorí Palazzo Garrone na námestí Caduti per la Libertà 18 bude každý štvrtok nachádzať operátor, ktorý bude môcť ráno od 8,45 do 12,15 hod. požiadať o informácie na telefónnom čísle 0172-438151. Popoludní však bude možné fyzicky pristupovať k pultu „Al Elka“ od 12,45 do 16,45 h iba po rezervácii, čo je možné vykonať telefonicky alebo e-mailom zaslaným na sportelloalelka@comune.bra.cn.it.

Prístup kancelária je povolená, iba ak je vybavená ochrannou maskou, zatiaľ čo v súlade s vládnymi a regionálnymi predpismi nie je k dispozícii čakáreň. (rb)

 

Informácie: Mesto Bra - Úrad pre vzťahy s verejnosťou

tel. 0172.438281 -  urp@comune.bra.cn.it