IoAiutoBra 1 zbaviť

Posledné stretnutie s Dňom politiky mládeže Bra „I Care“. Štvrtok 21. mája o 18 h na webovej stránke www.braontherocks.it si budete môcť vypočuť zásah Alessandra de Pascaleho, investigatívneho novinára, ktorý sa zaoberá predovšetkým otázkami životného prostredia, vojnovými správami a justičnými správami. Bude zodpovedný za riešenie témy „Zdroje informácií v digitálnom veku“.

 

„Technologický vývoj, ktorý zažívame v posledných rokoch, viedol k čoraz väčšiemu využívaniu správ, pretože môžeme rátať s dostupnými nástrojmi. Ako sa môžeme brániť pred početnými „falošnými správami“, ktoré sa vyskytujú na internete? Ako rozpoznať najspoľahlivejšie zdroje informácií? “.

Tri živé vysielania, v rámci ktorých bolo toto vydanie iniciatívy vyvinuté, budú zhromaždené v záverečnom videu z projektu, ktoré bude zverejnené na facebookovej stránke „Politiky pre mládež - podprsenka“, a to tak, aby predstavovalo jednoduchý materiál, ktorý je potrebné pre tých, ktorých sa to týka, konzultovať. potrebné. (rb)

 

Info: City of Bra - Úrad pre politiku v oblasti mládeže