IoAiutoBra 1 zbaviť

Po začiatku minulého týždňa pokračujú trhy v Bra podľa obvyklého harmonogramu, ktorý je obmedzený na predaj potravín.

Il Streda ráno stánky budú prítomné v oblasti Piazza Spreitenbach, v blízkosti vchodu na Giardini della Rocca (a nie na stúpaní Piazza XX Settembre, ktorá sa bude využívať ako parkovisko), ako aj na Piazza Giolitti (výrobcovia).

Rovnaké oblasti aj pre trh Piatok ráno, ku ktorej sa pridáva Piazza Carlo Alberto.

Il Sobota (12 - 19) trh výrobcov v Piazza Giolitti sa potvrdil.

Dotknuté oblasti budú ohraničené a obsadené mestskou políciou s podporou dobrovoľníkov a zamestnancov sprístupnených spoločnosťou Ascom. Prístup, kontrolovaný a rozložený, bude možný iba z určených brán. Iba jedna osoba z rodiny môže vstúpiť na predajné miesto bez toho, aby bola dotknutá potreba sprevádzajúcej osoby v prípade zdravotného postihnutia. Komerční operátori musia zaručiť bezpečnú vzdialenosť a náklady v súlade s predpismi. (em)


Informácie: Mesto Bra - Úrad pre vzťahy s verejnosťou

tel. 0172.438281 - urp@comune.bra.cn.it