IoAiutoBra 1 zbaviť

V zákone o rozpočte na rok 2020 sa zaviedol tzv. Bonus za fasády. Ide o daňovú výhodu pozostávajúcu z odpočtu dane, ktorý sa rozdelí na 10 stálych ročných splátok, čo sa rovná 90% výdavkov vynaložených v roku 2020 na zásahy zamerané na obnovu alebo obnovu vonkajšej fasády budov. V zozname sú zahrnuté aj zásahy iba vonkajšieho čistenia alebo maľby, z toho však môžu mať úžitok iba zásahy do nepriehľadných štruktúr fasády, balkónov alebo ozdôb a vlysov.

Ustanovenie zákona č. 160 z 27. decembra 2019 (článok 1 ods. 219 až 224) sa ustanovuje, že tento odpočet je splatný za zásahy do budov umiestnených v oblastiach „A“ alebo „B“ vymedzených v článku 2 dekrétu č. 1444/1968 ministra verejných prác: prvá zahŕňa tie časti územia postihnuté mestskými aglomeráciami, ktoré sú historické, umelecké alebo majú osobitnú environmentálnu hodnotu alebo ich časti; druhá však zahŕňa ostatné časti vybudovaného územia, aj keď iba čiastočne.

Vzhľadom na to, že súčasný územný plán mesta Bra neprijíma tieto definície na identifikáciu rôznych spôsobov využitia územia, aby sme pochopili, či je mestská budova medzi tými, ktoré môžu využívať bonusové fasády, je potrebné:

  • identifikujte v PRGC kartografiu, vysledovateľnú na inštitucionálnom sídle obce Bra, ak je budova zahrnutá v mestských oblastiach definovaných skratkami S1 až S6 (články 26 a 27 vykonávacích predpisov): v tomto prípade je budova považuje sa za pásmo A;
  • identifikujte v kartografii PRGC, ak budova nie je zaradená medzi oblasti uvedené v druhom odseku čl. 24 NTA pripojených k územnému plánu: v tomto prípade sa budova považuje za zónu B.

Podrobné informácie nájdete na webovej stránke obce v časti „Súkromná výstavba„Alebo zavolaním do odboru územného plánovania na čísle 0172-438353. (R b)

Info: Mesto Bra - Urban Breakdown

tel. 0172.438353 - urbanistica@comune.bra.cn.it