IoAiutoBra 1 zbaviť

Od zajtra a postupne v priebehu nasledujúcich dní v rôznych častiach mesta bude zahájená distribúcia umývateľných masiek, ktoré dala obec Bra k dispozícii viac ako sedemdesiatročným deťom z Bra. V tejto súvislosti je potrebné poznamenať, že masky do schránky vloží Červený kríž, Občianska dobrovoľnícka skupina civilnej ochrany podprsenky a národné združenie carabinieri - jadro civilnej ochrany, s upozornením prostredníctvom interkomu: Odporúčame vám, aby ste predné dvere nikomu neotvárali.

Pamätajte tiež, že použitie masky pomáha chrániť, ale nevylučuje riziko nákazy. Je nevyhnutné prijať všetky v súčasnosti platné protinádorové opatrenia: zostať doma a ísť von, jedno za rodinu, iba v prípadoch stanovených zákonom: pracovné, zdravotné dôvody alebo urgentné potreby (nákup potravín alebo drog). Aj pri maske je potrebné zostať minimálne jeden meter od ostatných. V tomto konkrétnom prípade bude pleťová maska ​​na všeobecné použitie, individuálna, umývateľná, nekvapkajúca a s gumičkami, distribuovaná viac ako 70. rokom, ktorí o ňu požiadali: nejde o lekársku pomôcku. (em)