IoAiutoBra 1 zbaviť

Vzhľadom na predĺženie izolačných opatrení do 13. apríla vás informujeme, že do tohto dátumu sú mestské trhy v stredu, piatok a sobotu zrušené.

„Sme si vedomí, že je to dôležité vzdanie sa, ale myslíme si, že aj pri obrázkoch zaznamenaných v iných mestách, kde sa konali, má trh tendenciu priťahovať ľudí aj nad rámec potreby nákupu - komentuje starosta Gianni Fogliato -. budúcnosť uľahčenia predajcov, ktorí z tejto situácie utrpia hospodárske škody, ale teraz si nemôžeme dovoliť riziko. ““