IoAiutoBra 1 zbaviť

Pozastavenie návštev mestského cintorína Bra a dedín Bandito a Pollenzo pokračuje do 3. mája 2020, pokiaľ nie je uvedené inak. Toto ustanovuje osobitné nariadenie starostu pri transpozícii do vnútroštátnych smerníc v rámci opatrení na boj proti šíreniu koronavírusov a na ich zabránenie. Prístup bude povolený iba na čas nevyhnutne potrebný na vykonanie pohrebu a pohrebov, ktoré sa v každom prípade musia vykonať v prísne súkromnej podobe a bez prehliadok, v súlade s pravidlami, ktoré zakazujú zhromažďovanie a vyžadujú medziľudskú bezpečnú vzdialenosť najmenej 1 meter. . Zúčastniť sa ich môžu okrem zamestnancov aj najbližší príbuzní, spoluobyvatelia a celebrant, najviac však 4 osoby.

Bežné a mimoriadne exhumácie a extumulácie, ktoré nie sú nevyhnutne potrebné, a akékoľvek činnosti spojené so službami cintorínov zo súkromnej iniciatívy na cintorínoch, ako je údržba, reštrukturalizácia alebo výstavba od začiatku, sú pozastavené. (em)