IoAiutoBra 1 zbaviť

„Zostaňte doma: sú to rozhodujúce týždne a je nevyhnutné rešpektovať pozvanie, aby sa obmedzila možnosť kontaktu. Aby ste nás chránili a chránili, pomôžte nám a pomôžte nám: je potrebné vyvinúť úsilie, aby sme sa nevyhli sankciám, ale aby sme si plnili svoju povinnosť zodpovedných a podporujúcich občanov. “ Populácia starostu Bra Gianniho Fogliata sa obyvateľom opakuje každý deň; výzva, ktorá sa dnes, v deň výročia zjednotenia Talianska, stáva najlepším spôsobom, ako osláviť našu zjednotenú krajinu, aj keď zranenú, starostlivosťou o seba navzájom ako občania a správnym správaním.

Sociálne dištancovanie je určite najefektívnejším spôsobom, ako znížiť riziko nákazy vírusom Covid-19: ako nám dnes oznámili príslušné zdravotnícke orgány, 5 občanov Braidese bolo pozitívnych na vírus, pričom boli starostlivo sledovaní miestnou ASL.

Medzitým v meste pokračujú kontroly obecnej polície zamerané na dodržiavanie predpisov a opatrení.

Pomôžte nám a pomôžte nám. Iba spolu to dokážeme.

Informácie: Mesto Bra - Úrad pre vzťahy s verejnosťou

tel. 0172.438281 - urp@comune.bra.cn.it