IoAiutoBra 1 zbaviť

Aby sa zabránilo nákaze a znížilo sa riziko šírenia koronavírusu, je zásadné zaviazať sa dodržiavať jednoduché, ale základné zdravotné a hygienické pravidlá, vyhýbať sa zbytočnému pohybu a nevytvárať stretnutia medzi dospelými a deťmi. Za účelom rozsiahleho šírenia týchto pravidiel, ktoré sú už rozšírené v obchodných zariadeniach, verejných kanceláriách, na webe a na všetkých miestach ich možného agregovania, požiadala Mestská správa Bra tiež správcov kondomínií o spoluprácu a zaslala ich informácie so žiadosťou o maximálne šírenie na chodbách a nádvoriach mestských budov.

Malo by sa pamätať na to, že desatoro so sanitárnymi opatreniami pripravenými ministerstvom zdravotníctva, užitočné na prevenciu a boj proti nákaze z Covid-19, je uverejnené v Webová stránka mesta Bra, tiež preložené do 10 cudzích jazykov. (Em)

Informácie: Mesto Bra - Úrad pre vzťahy s verejnosťou
         tel. 0172.438281 -  urp@comune.bra.cn.it