IoAiutoBra 1 zbaviť

V rámci opatrení na potlačenie a zabránenie šíreniu koronavírusov nariadil starosta mesta Bra na dnešný deň (piatok 13. marca) a do 4. apríla pozastavenie návštev mestského cintorína a dedín Bandito a Pollenzo. Prístup bude povolený iba na čas nevyhnutne potrebný na vykonanie pohrebu a pohrebu, ktorý sa v každom prípade musí vykonať v súlade s pravidlami, ktoré zakazujú zhromaždenia a stanovujú medziľudskú bezpečnú vzdialenosť najmenej 1 meter. Predovšetkým sú zakázané prehliadky a vstup na cintoríny je povolený skupinám viac ako 10 osôb.

Zároveň budú v parkoch a verejných záhradách mesta rozmiestnené značky vyzývajúce obyvateľov, aby obmedzili návštevnosť týchto miest a v každom prípade sa vyhli davom ľudí.

V týchto časoch je heslom #IORESTOACASA. (rb)Informácie: Mesto Bra - Úrad pre vzťahy s verejnosťou
tel. 0172.438281 - urp@comune.bra.cn.it