IoAiutoBra 1 zbaviť

 

 

Powers: Rozpočet, financie a dane, štátna pokladnica, produktívne činnosti a hospodársky rozvoj, vzdelávanie, školské služby, škôlky a jedálne, európske výberové konania a financovanie, strategické plánovanie, všeobecné a inštitucionálne záležitosti, zdravie, územné sociálne služby

 

Starosta: Gianni Fogliato
Funkčný príspevok (€, brutto): 3030.80 
Náhrada cestovných výdavkov (€): /

 

Vládne usmernenia 2019-2024 

 

Prílohy:
Stiahnuť tento súbor (100619_proclamazionesindacofogliato.pdf)100619_proclamazionesindacofogliato.pdf[Akt o vymenovaní za starostu Fogliata]472 kB
Stiahnite si tento súbor (curriculum-vitae-Europeo Fogliato.pdf)curriculum-vitae-European Fogliato.pdf[Životopis Fogliato]51 kB
Stiahnite si tento súbor (Fogliato_redditi e patrimonio.pdf)Fogliato_redditi a patrimonio.pdf[Výkaz ziskov a strát]8929 kB
Stiahnite si tento súbor (Fogliato_spese elettorali.pdf)Fogliato_pension electoral.pdf[Výpis vzniknutých výdavkov na voľby]837 kB