IoAiutoBra 1 zbaviť

27 June 2019 je vo štvrtok zvolaný na 17 pre 27 June, novú mestskú radu podprsenky, ktorá bude mať ako prvý bod na programe validáciu volených do funkcie starostu a radcu po administratívnych voľbách 9 v máji a 2019 v júni , Potom bude zhromaždenie pokračovať vo voľbe prezidenta a viceprezidenta mestského zastupiteľstva. Po prísahe (tretí bod programu) nový starosta Gianni Fogliato oznámi vymenovanie radcov a zástupcu primátora a bude pokračovať v informovaní vedúcich predstaviteľov rady. Piaty bod a šiesty bod programu sú voľby členov mestskej volebnej komisie a vymenovanie zástupcov do komisie pre zostavenie zoznamov ľudových sudcov. Siedmy a posledný bod diskusie, zmena rozpočtu 2020 / XNUMX na ratifikáciu relatívneho uznesenia schváleného v posledných mesiacoch. (Ea)

Informácie: Mesto Bra - Generálny sekretariát
tel. 0172.438317 - segreteria@comune.bra.cn.it