Koncert, ktorý "znovu potvrdzuje" priateľstvo medzi Braom a Saint-Ponsom: v sobotu 15 v 2019, na vnútornom nádvorí Palazzo Mathis, kde vystúpi súbor a spevácky zbor sv. Francúzi z Ubaye sa spojili s podprsenkou na základe zmluvy o priateľstve, ktorá sa narodila v znamení rodiny svätého Giuseppe Benedeta Cottolenga, pôvodne z dediny transalpine a potom sa presťahovala do Bra.

Všetky občianstvá sú pozvané, aby sa zúčastnili umelecko-hudobnej akcie, ktorá opätovne potvrdzuje väzbu medzi dvoma komunitami, ktoré mali v posledných rokoch viacero príležitostí stretnúť sa a vymieňať si nápady v rôznych oblastiach, najmä v oblasti cestovného ruchu a kultúry. Viac informácií na www.turismoinbra.it, e-mailom turismo@comune.bra.cn.it 0172 430185. (Ea)

Info: Mesto Bra - Kultúra, cestovný ruch a kancelária pre podujatia
tel. 0172.430185 - turismo@comune.bra.cn.it