Rada mestskej rady mládeže Bra bola obnovená, zložená zo Simone Gaia (prezidentky) Imana Babakhaliho, Nabila Hayariho, Ibtissama Fadira, Geralda Kotallaku, Paula Popescu. Do aktivít Consulta sa zapojilo pätnásť mladých ľudí, ktorí sa zaviazali k podpore iniciatív a podujatí venovaných svetu mládeže v meste. V posledných mesiacoch, Consulta bol zaneprázdnený organizovať prvé vydanie Deň politiky mládeže s názvom "I Care. Spravodlivosť, slová, budúcnosť" sa konala v apríli 12. „V súčasnosti - vysvetľme chlapcom zo skupiny - venujeme sa vypracovaniu myšlienkového projektu prostredníctvom účasti vo výzve na predkladanie ponúk (Fermenti) podporovanej Univerzálnou štátnou službou. Táto výzva na predkladanie návrhov zlepšuje nápady mladých ľudí na dizajn. Cieľom nášho projektu je aj prostredníctvom vyhradeného priestoru stimulovať aktívnu účasť mladých ľudí na politickom, kultúrnom a umeleckom živote mesta Bra. V spolupráci s Mierovou školou budeme pokračovať v organizácii výstavy Kino a hodnoty. “(Ea)

Na fotografii skupina členov mestskej rady mládeže Bra.


Informácie: Mesto Bra - Informagiovani
Tel. 0172.438241- informagiovani@comune.bra.cn.it

--