Dodávka približne osemsto nových kontajnerov pre domácu zbernú frakciu zeleného odpadu bude dokončená do konca mája v Bra. Po podrobnom prieskume zariadení, ktoré sú k dispozícii v skladovacích centrách magistrátu a konzorcia Coabser, bolo možné okrem nákupu nového materiálu dať pozitívny ohlas na požiadavky, ktoré používatelia Ecosportello braidese dostali v posledných mesiacoch.

Viaceré požiadavky, ktoré takmer zdvojnásobili počet užívateľov, slúžili až do minulého roka, kedy platila iná zmluva o poskytovaní služieb. Dodanie vykoná dodávateľ služby spoločnosti 2.0 Environment s predĺženým pracovným časom aj na popoludnie. To je čo najskôr dokončiť program. Služba pre používateľov s kontajnermi bude potom aktívna od prvého užitočného zberného miesta uvedeného v predtým distribuovanom kalendári. Nezabudnite, že materiál sa musí dodávať voľne v nádobe bez použitia plastových vriec. (Ecosportello)


Informácie: Mesto Bra - Ecosportello
Tel. 0172.201054 - ecosportello@strweb.biz