"Vzdelávacia aliancia medzi starými rodičmi a rodičmi" sa hovorí v utorok 28 May 2019, v 20,30 v konferenčnej sále viacúčelového "Arpino" v Bra na stretnutí propagovanom magistrátom mesta a organizované materskou službou.

Vo večerných hodinách s názvom "Rodičia včera a dnes", s psychológom a psychoterapeutom Silviou Spinelli, sa bude uvažovať o tom, aká dôležitá je úloha starých rodičov na ceste rastu dieťaťa. Počas stretnutia sa bude riešiť veľa otázok, počnúc koncepciou „vzdelávacej aliancie“ ako základného faktora pre zosúladenie osvedčených postupov týkajúcich sa detí a pomáhajúcich im rásť „veslovanie“ v rovnakom smere. Večer tiež vychádza zo zdieľanej potreby a / alebo túžby otvoriť priestor konfrontácie medzi vzdelávacími štýlmi „zakorenenými“ v historicky a spoločensky odlišných epoch a časoch. Prarodičia často trávia s deťmi veľa hodín denne a majú zásadnú úlohu v ich rastovej ceste. Vstup do večera je voľný. Pre viac informácií kontaktujte, prosím, jasle: asilonido@comune.bra.cn.it - tel. 0172 412062. (Ea)


Informácie: Mesto Bra - Materská škola
Tel. 0172.412062 - asilonido@comune.bra.cn.it